VKF-trivia #5

Den 23 december 1927 rapporterade Västmanlands Folkblad att VKF hade gått in med en begäran till stadsfullmäktige om att staden skulle upplåta en tomt gratis för ett planerat konstmuseum som skulle uppföras för en kostnad om 230 000 kr (medel som nog skulle kunna erhållas utifrån genom anslag av lotterimedel). Vidare ansåg VKF att staden skulle bidra med 2 500 kr per år för att täcka museets driftskostnader.

Konstfredag! om Bruno Liljefors den 21 februari kl. 13.00

Fredagen den 21 februari är det dags för årets första Konstfredag! på Västerås konstmuseum. Mikael Ahlund, docent i konstvetenskap och museichef vid Gustavianum i Uppsala, föreläser om naturskildraren Bruno Liljefors som är aktuell i Konstmuseets utställning ”Föreställningar om naturen”. Mer information finns i vårprogrammet.

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.

Lediga platser kvar till VKF:s konstresa till Waldemarsudde och Nationalmuseum den 14 mars!

Det finns fortfarande lediga platser kvar till konstresan lördagen den 14 mars till Waldemarsudde, där vi ser utställningarna ”Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion” och ”Lena Cronqvist”, och till Nationalmuseum där vi ser utställningen ”Inspiration – Iconic Works”. Mer information om resan finns i vårprogrammet.

Sista dag för anmälan och sista dag för betalning är den 22 februari.

Vernissage för ”Bella Rune och Jonas Nobel: Varje mirakel kräver ett offer – arbete utfört i Västerås” den 15 februari

Lördagen den 15 februari kl. 14.00 är det vernissage på Västerås konstmuseum för utställningen ”Bella Rune och Jonas Nobel: Varje mirakel kräver ett offer – arbete utfört i Västerås”. Genom utställningen undersöker Bella Rune och Jonas Nobel i en gemensam gestaltad rumslighet med individuella verk hur våra digitala respektive fysiska kroppar förhåller sig till gränssnitt, material och översättningar. Vid vernissagen samtalar Bella Rune och Jonas Nobel med Marianne Hultman.

Mer information finns här.

VKF-trivia #4

Den 13 oktober 1924 rapporterade VLT att VKF:s konstgalleri samma dag återigen skulle öppnas efter att ha varit stängt en längre tid. Under VKF:s första tid hade föreningen 280 medlemmar, men medlemsantalet hade nu sjunkit till 180 medlemmar. Det angavs att det var en ”kär plikt” för var och en som mäktade med att betala årsavgiften om fem kr att ansluta sig som medlem. I medlemsförmånerna ingick ett årligt lotteri och fri entré till galleriet och föreläsningar.