Vernissage för Joakim Ojanens utställning den 17 april

Lördagen den 17 april öppnar utställningen ”The Part You Throw Away” med konstnären Joakim Ojanen på Västerås konstmuseum. Joakim Ojanen, som är född i Västerås, är en av Sveriges internationellt nu mest uppmärksammade konstnärer. Detta är hans första separatutställning på ett svenskt konstmuseum och i utställningen möter besökarna en värld av gestalter.

Mer information om utställningen finns här.

Konstfredag! Visning av utställningen ”Någon sorts kunskap” den 7 maj kl. 13.00

Vårens andra fysiska Konstfredag! kommer att äga rum den 7 maj då Katrin Ingelstedt, intendent på Konstmuseet, visar utställningen ”Någon sorts kunskap” och berättar om konstverken samt arbetet med utställningen. Deltagande kräver en föranmälan per e-post till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se med angivande av aktivitetsnamn, datum, anmälarens namn och antal deltagare. Max sju deltagare.

Mer information finns i vårprogrammet och här.

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.

Konstfredag! Utomhusvisning av skulpturen ”Tidsresenären” av Joakim Ojanen den 23 april kl. 13.00

Vårens första fysiska Konstfredag! kommer att äga rum den 23 april då Linda Wallenberg, Konstmuseets intendent för offentlig konst, visar stadens nyaste offentliga konstverk. Skulpturen är ett sorts familjeporträtt som tar avstamp i Joakim Ojanens uppväxt i Irsta. Deltagarna samlas vid konstverket i korsningen Ägirgatan – Notuddsallén i Kajstaden på Öster Mälarstrand. Deltagande kräver en föranmälan per e-post till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se med angivande av aktivitetsnamn, datum, anmälarens namn och antal deltagare. Max sju deltagare.

Mer information finns i vårprogrammet och här.

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.

OBS! Ändrat datum för årsmötet till den 29 april – per capsulam!

Med hänsyn till den allvarliga pandemisituationen är det inte möjligt att träffas för ett fysiskt årsmöte på Djäkneberget. Istället kommer årsmötet att hållas per capsulam och det innebär att alla medlemmar ska kunna rösta på de ärenden som tas upp och att de röstar per e-post eller brev. Dagordningen avviker från det vanliga genom att den innehåller ett förslag till beslut.

Ett nyhetsbrev om årsmötet, kallelsen till årsmötet med dagordning och svarstalong, verksamhetsberättelsen för 2020, revisionsberättelsen för 2020, årsbokslutet för 2020 och valberedningens förslag till årsmötet har i dagarna skickats till samtliga medlemmar antingen per e-post eller, om e-postadress saknas, per brev. 

Mer information om röstningen finns i nyhetsbrevet om årsmötet. Samtliga handlingar till årsmötet finns här.

Digitalt ”Öppet Rum” om vad tillfälliga arkitektur- och konsthändelser kan åstadkomma i Västerås den 17 mars kl. 18.00

Onsdagen den 17 mars är det vårstart för programserien ”Öppet Rum” där konstnärer och arkitekter möts och diskuterar dagsaktuella ämnen. Vid detta tillfälle samtalar Malin Zimm, chefredaktör för tidskriften ”Arkitektur” och författare till rapporten Tillfällig arkitektur ger plats för kultur – Rumsskapande händelser och gemenskapande platser, med Nora Kvassman, arkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen, om vad tillfälliga arkitektur- och konsthändelser kan åstadkomma i Västerås. Samtalet kommer att ske digitalt via Microsoft Teams och deltagande kräver en föranmälan per e-post till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se. Deltagarna kommer att få ett separat e-postmeddelande med länk och närmare instruktioner om deltagande. Mer information finns här.