Samtal med Eva Zettervall

Den 23 maj kl. 18.00 är det dags för ett konstnärssamtal med Eva Zettervall på Västerås Konstmuseum. Samtalet genomförs i utställningen ”Abstrakt – Reflexioner från samlingen”. VKF köpte i samband med Eva Zettervalls utställning på Galleri Astley i Uttersberg för ett år sedan ett porträtt av Agnes von Krusenstjerna till 2017 års medlemsutlottning.

SVT Nyheter 2018-01-28 Konstnären: ”Ta bort täckelsen från konstverket”

Om Konst 2006-09-13 Tyglad utlevelse

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.

Konst & Kulturrundan i Kolbäcksådalen 30 mars – 1 april

På skärtorsdagen invigs Konst & Kulturrundan i Kolbäcksådalen som äger rum under påsken från Mälaren i söder längs Strömsholms kanal norrut upp till Virsbo och dess magiskt vackra konsthall. Här blandas lokala konstnärer, konsthantverkare och andra tillsammans med specialinbjudna gästutställare. Årets utställningskatalog har drygt 130 utställare och besöksmål och här samsas bildkonstnärer med olika uttryckssätt och tekniker, textilkonstnärer och keramiker, silversmeder och glaskonstnärer, fotografer och skulptörer. Museer och hembygdsgårdar håller öppet liksom restauranger och vandrarhem, affärer med antika saker eller ovanliga ting.