VKF-trivia #15

Den 28 september 1933 rapporterade Dagens Nyheter att VKF förberedde en utställning av äldre konst som skulle omfatta de 22 porträtt som något år dessförinnan hade hittats på en läroverksvind i Västerås och aldrig tidigare visats offentligt. Porträtten hade konserverats av konservatorn Alfred Nilsson i Stockholm och ansågs utgöra ett förnämligt tillskott till läroverkets porträttsamling. Utställningen skulle även innefatta domkapitlets porträttsamling bestående av ett tjugotal biskopsporträtt från 1600-talet och en serie oljemålningar som inte hade ställts ut sedan 1806.

VKF-trivia #14

Den 21 april 1929 rapporterade Aftonbladet om den kommande ”Västerås-utställningen”  den 15 juni 1929 – 31 juli 1929. Utställningen var uppdelad i fyra huvudavdelningar – hantverk, industri, slöjd och konst – och skulle äga rum vid Västmanlands regemente på Viksäng med angränsande parker och övningsfält. Västerås konstförening skulle anordna konstutställningen vilken innefattade verk från 1800-talet av västmanländska konstnärer och konstnärer som haft sin verksamhet i Västmanland. Detta skulle bli den hittills största utställningen med västmanländska konstnärer med ett fyrtiotal medverkande konstnärer och ungefär 800 anmälda verk inom måleri, skulptur och grafik.

VKF-trivia #12

Den 24 december 1923 rapporterade Svenska Dagbladet att Västerås konstförening i dagarna hade fått två verk i gåva av Carl Milles, nämligen avgjutningar av verken ”Solsångaren” och ”Jupiter och Europa”. Carl Milles hade även givit VKF rätt att ”omflytta skulpturerna i ädelt material”.

Se ”Bella Runes Portal” i centrala Västerås

Den 4 maj öppnade det digitala konstverket ”Bella Runes Portal” längs Karlsgatan och på Skrapantorget. Verket bygger på Augmented Reality-teknik (AR-teknik) och är en hyllning till det gemensamma offentliga rummet och kommenterar Västerås identitet som industri- och ingenjörsstad. För att kunna se verket måste man ladda ned appen ”Bella Runes Portal” till sin mobiltelefon. Mer information finns här.

VKF-trivia #11

Den 7 januari 1921 rapporterade Svenska Dagbladet under rubriken ”Början till ett konstmuseum i Västerås” att ett tjugotal konstnärer under ledning av August Hagborg lovat att skänka var sitt konstverk till Västerås konstförening. I anledning av detta hade föreningen utsett August Hagborg till hedersledamot. Konstverken var alltjämt under insamling inom Sveriges allmänna konstförening.