Samtal om Aida Chehrehgoshas konstnärskap 15 mars

Mitt bland fotografierna i utställningen utspelade sig ett väldigt intressant samtal mellan Aida Chehrehgosha och Magnus Bärtås den 15 mars. De satt i ett till utställningen skapat rum omgärdade av tre av hennes fotografier vilket gjorde att vi som åhörare direkt kunde relatera vad som sades om Aidas skapande till hennes verk. Magnus inledde med att förklara att hans tes för samtalet var att själva skapandeprocessen betyder något oerhört speciellt för Aida. Hon berättade om hur de första bilderna hon tog var av hennes familj och eftersom hon inte kunde kommunicera med dem var kameran var ett sätt för henne att närma sig sina föräldrar och sin bakgrund. Inledningsvis ägnade Aida sig åt dokumentärt fotograferande, men då hon inte blev nöjd med bilderna utan kände att det alltid var något som inte var perfekt med dem började hon istället med att iscensätta och arrangera bilder. Hon ville kunna bestämma varenda liten detalj i bilderna istället för att exempelvis vara utlämnad åt ljusförhållandena. Med hänsyn till hur exakta Aidas bilder är ligger det nära till hands att anta att de är digitalt manipulerade, men så är inte fallet utan bilderna avspeglar hur det såg ut på platsen när de togs. En betydande del av Aidas skapande handlar om att återta kontrollen över sitt liv. Hon har haft tvångstankar som har tagit över hennes liv och genom bilderna försöker hon iscensätta de situationer som uppstått i hennes tankar. Genom att skapa bilden fångar hon obehaget och kontrollerar därigenom tanken. Aida skapar bilder i stora format för att hon vill kunna kliva in i bilderna. Hon berättade att förarbetet till bilderna tar väldigt lång tid och att det kan ta ett år att hitta den rätta miljön till en bild. Hon letar bland annat på Hemnet efter de rätta husen. Tidsåtgången för en utställning från förarbete till visning är två till två och halvt år. För att finansiera sitt skapande gör Aida reklamuppdrag. Titeln på utställningen, ”Det är erat fel”, syftar på att det inte är hon som är orsaken till bilderna utan att det är staden Västerås samt betraktarna av bilderna som skapat henne och därigenom orsakat bilderna. Vad gäller Aidas nuvarande projekt så skriver hon ett långfilmsmanus och har gått en standupkurs.

 

 

Förhandsvisning av Gunnar Forsmans utställning ”Fågel” 17 mars

 

Gunnar Forsman

Vi var närmare 25 personer från Västerås konstförening som kom till Galleri K på förhandsvisningen av Gunnar Forsmans utställning Fågel. Deltagarna bjöds på fika innan vi slog oss ned kring bordet för att lyssna på Gunnars berättelse. Gunnar är aktiv fågelskådare sedan barnsben och hans livslånga engagemang för naturen är tillsammans med konsten hans huvudsakliga intressen. Under mer än trettio år kunde vi i VLT läsa hans krönikor om fågellivet och årstidernas växlingar i naturen. På utställningen visar han ett stort antal fågelporträtt. De är målade i akrylfärg och alla har samma format. Gunnar berättar att han målar på träskivor och gör först bakgrunden i landskapet innan han tar sig an fågelmotivet. Utgångspunkten är de faktiska naturupplevelser han har från olika platser i Sverige. I första hand Asköviken, Öland eller Gotland. Han är en driven observatör och intrycken från fågelskådningarna bearbetas till konstverk. Han utgår inte från fotografier när han gör sina verk. Det är först på senare år som han lärt sig fotografera med hjälp av tubkikaren, varje skådares oumbärliga redskap. För att åstadkomma en trovärdig och exakt avbildning av fåglarna använder han istället den omfattande litteraturen av ornitologiska handböcker. I huvudsak är det en fågelart som avbildas på varje enskild tavla. Samtliga tavlor kompletteras med informativa texter där Gunnar återger sina upplevelser och observationer av fågeln. Gunnar Forsmans sakliga och realistiska fågelbilder uppskattades av publiken som var där. Efter anförandet fick han en varm applåd.

Staffan Rune

Föreläsning med Aida Chehrehgosha och Magnus Bärtås 15 mars

Den 15 mars samtalar Aida Chehrehgosha och Magnus Bärtås om Aida Chehrehgoshas konst i Hörsalen K2. Aida Chehrehgosha, som är uppvuxen i Västerås, är aktuell med utställningen  ”Det här erat fel” på Västerås Konstmuseum. Utgångspunkten i hennes konst är det självupplevda och hon har exempelvis skapat konst av tvångstankar.

Svd 2014-02-01 Varför kan jag inte vara grå som alla andra?

Magnus Bärtås är konstnär, författare och professor i fri konst på Konstfack. Han har tidigare varit lärare till Aida Chehrehgosha på Konstfack. Magnus Bärtås gör bland annat omfattande videoessäer med utgångspunkt i personliga möten.

GP 2016-03-07 The Strangest Stranger & Other Stories

Konstresan till Wanås 16 maj – 18 maj 2017

Den 16 maj – 18 maj är det dags för Västerås Konstförenings första längre konstresa för året. Under några spännande dagar besöker vi Ljungbergmuseet, Wanås, Mjellby Konstmuseum och Vandalorum Konstmuseum. Sista dag för anmälan är den 3 april och ett detaljerat program finns här.

Resan inleds den 16 maj med ett besök på Ljungbergmuseet i Ljungby. Museet visar både den permanenta samlingen med verk av Sven Ljungberg och Ann Margret Dahlquist-Ljungberg och tillfälliga utställningar. När vi besöker museet pågår utställningen ”Erik Ortvad0 100 år möter Bror Hjorth”. Erik Ortvad var en av grundarna av Cobra-gruppen. Utställningen kompletteras med verk av Bror Hjorth som lånas in från Bror Hjorths Hus i Uppsala.

Den 17 maj besöker vi först Wanås som är en plats där konst, natur och historia möts. Wanås ska upplevas med alla sinnen vidöppna. I den vackra slottsparken och vildvuxna skogen finns både permanenta och tillfälliga skulpturer samt installationer av såväl svenska som internationella konstnärer. I år firar Wanås 30 år med temat rörelse och i konsthallen visas utställningen ”Återblick” – en djupdykning bland foton, filmer och arkivmaterial som vrider tillbaka tiden till den första utställningen på Wanås.

Efter besöket på Wanås styr vi färden mot Mjellby Konstmuseum i Halmstad. Museet är mest känt för att vara ett museum för de svenska surrealisterna – Halmstadgruppen. Men den permanenta samlingen kompletteras även här av tillfälliga utställningar. Vid vårt besök visas utställningen ”En annan historia – svensk skulptur 1870-1970” som handlar om skulpturens förändrade funktion och uttryck under det moderna samhällets framväxt.

Resan avslutas den 18 maj med ett besök på Vandalorum Konstmuseum i Värnamo. Det är ett museum för internationell samtidskonst och design och är ritat av Renzo Piano. När vi besöker museet visas bl.a. en utställning med formgivaren Jonas Bohlin (han med betongstolen) och ”Ljus är en rättighet!” – en upplevelsebaserad utställning som vill vidga förståelsen för ljusets betydelse för välbefinnande och utveckling.