Donation av konstverk

Donation av Cajsa Muellern Harvig september 2017
Ett av de verk som Cajsa Muellern Harvig donerat till Västerås Konstförening.

Cajsa Muellern Harvig är sedan många år verksam som konstnär i Västerås. Under åren har vi kunnat följa hennes konstnärliga utveckling genom utställningar på stadens gallerier och på Västerås konstmuseum. Hon har under sin karriär använt sig av flera uttryckssätt och tekniker såsom surrealistiska kollage, assemblage, skulptur, smycken och foto. Vid hennes senaste utställning våren 2017 på KAZ Galleri i Västerås visade hon ett antal fotografiska kompositioner med närgångna motiv hämtade från växtriket med färgstarka blommor i kraftig förstorning. Cajsa Muellern Harvig har donerat tretton av dessa fotografier till Västerås Konstförening. Föreningen har med stor tacksamhet tagit emot den generösa gåvan och ska använda verken i sin kommande verksamhet. Enligt konstnärens önskan får föreningen fritt disponera gåvan på lämpligt sätt. Huvudsaken är att de kommer till användning och ger människor glädjerika upplevelser. En del av verken kommer därför att lottas ut till föreningens medlemmar i samband med den årliga utdelningen och vid andra aktiviteter som föreningen anordnar. Under kulturnatten i Västerås den 16 september 2017 visas några av de donerade verken i Västerås Konstförenings monter på Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2.

 

Staffan Rune

Vernissage för utställning med Gunvor Kuha den 17 september

Bildkonstnär och hälsopedagog Gunvor Kuha, Söderbärke ställer ut hos Hallstahammars Konstförening  med vernissage söndag den 17 september kl 15 – 17. Utställningen pågår till 6 oktober.

Gunvor Kuha är en mycket mångsidig konstnär och hon kommer att ha flera Workshops under utställningsperioden för barn och ungdom samt konstföreningens medlemmar.

Mer information finns här.

Sveriges konstföreningar i Västmanlands höstmöte den 24 september

Sveriges konstföreningar i Västmanland bjuder in samtliga medlemmar i konstföreningarna i länet att deltaga vid höstmötet den 24 september i Galleri Astley, Uttersberg, med början kl. 10.00. Lars Nyberg kommer att i grafikverkstaden berätta om grafikens historia samt om verkstaden och dessutom kommer deltagarna att få prova att rista i en grafisk plåt och sedan se den tryckas. Hans Nylén kommer att berätta om Galleri Astleys tillkomst och verksamhet. Vidare pågår ett flertal utställningar med bl.a. keramik och grafik.

Anmälan ska ske senast den 17 september och det utgår inte någon kostnad för mötesdeltagarna. Mer information finns här.

Konstkurs Fotografiska ikoner med start den 21 september – ett fåtal platser kvar

Under hösten kommer konstvetaren och curatorn Helen Karlsson att förestå en konstkurs vid sex tillfällen om fotokonstens historia. Kursen tar sin utgångspunkt bland några ikoner inom amerikanskt fotografi under 1900-talet, däribland Ansel AdamsNan GoldinDiane Arbus och Alfred Stieglitz.

Det finns ett fåtal platser kvar och sista dag för anmälan är den 17 september. Mer information om kursen finns i höstprogrammet för 2017.

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.

 

Konstresa till Richard Brixels skulpturpark och Örebro konsthall den 23 september – fortfarande platser kvar

Den 23 september åker VKF till den skulpturpark som Richard Brixel i decennier har skapat i sitt hem Brixelgården i Måla, Hällarna, vid Hjälmarens strand. I parken finns förlagor och fullskaliga modeller till flera av de offentliga uppdrag som han har gjort, bl.a. till OS-parken vid Fågelboet i Beijing. VKF har köpt in ett verk av Richard Brixel till utlottning i årets medlemslotteri.

Efter besöket hos Richard Brixel åker vi vidare till Örebro Konsthall där en utställning med Helene Billgren och Stefan Uhlinder öppnar den 23 september. De har tidigare haft sex gemensamma utställningar och båda är fascinerade av färg, struktur samt form med gemensam beröringspunkt i den figurativa världen.

Det finns fortfarande platser kvar och sista dag för anmälan är den 15 september. Mer information om resan finns i höstprogrammet för 2017.

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.