Samtal med Eva Zettervall

Den 23 maj kl. 18.00 är det dags för ett konstnärssamtal med Eva Zettervall på Västerås Konstmuseum. Samtalet genomförs i utställningen ”Abstrakt – Reflexioner från samlingen”. VKF köpte i samband med Eva Zettervalls utställning på Galleri Astley i Uttersberg för ett år sedan ett porträtt av Agnes von Krusenstjerna till 2017 års medlemsutlottning.

SVT Nyheter 2018-01-28 Konstnären: ”Ta bort täckelsen från konstverket”

Om Konst 2006-09-13 Tyglad utlevelse

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.