Kulturonsdag med Afterwork den 27 februari kl. 18.00

Den 27 februari är det återigen dags för Kulturonsdag med Afterwork i Västerås konstmuseums kafé på temat stadsrum och torg. Thorbjörn Andersson, som är praktiserande landskapsarkitekt och professor vid SLU i Uppsala med stadsrum som specialitet, håller då den första föreläsningen av två om hur man arbetar med och formger det för en stad viktigaste gemensamma rummet – torget. Mer information finns här.

Samtidskonst med Helen Karlsson på KAZ Kultur den 2 mars

Den 2 mars kl. 14.00 håller Helen Karlsson, som har varit ledare för många uppskattade konstkurser inom VKF, ett samtal om samtidskonst på den nya kulturmötesplatsen KAZ Kultur. Mer information om evenemanget finns här.

Lördagen den 9 mars kl. 14.00 är det dags för konserten ”Obestämbarhetens lov” på KAZ Kultur med Torbjörn Grass och Stefan Isaksson. Mer information finns här.

Årsmöte den 17 februari med filmvisning!

Den 17 februari är det dags för VKF:s årsmöte 2019. VKF fyller 100 år 2019 och för att fira detta har konstnären Dan Widh på uppdrag av VKF gjort filmen ”Vår dagliga konst – några offentliga verk i Västerås” som kommer att visas vid årsmötet. Efter årsmötet kommer Konstmuseets chef Karin Melander att visa utställningen ”19 – 19 – En konsthistoria från 1919 till 2019” som både ger en bild av de 100 år som VKF har funnits och blickar framåt.

Kallelse och mer information inför årsmötet finns här.

Kulturonsdag med Afterwork den 13 februari kl. 18.00

Den 13 februari inleds vårens Kulturonsdagar med Afterwork i Västerås konstmuseums café med tre föreläsningar på temat stadsrum och torg. Först ut är NIVÅ landskapsarkitektur och konstnären Beatrice Hansson om projektet Väntans torg. Ett projekt där 400 träpallar placerades ut för allmänheten att bygga med i Umeå 2014. 185 av dessa pallar står under våren placerade i konstmuseet. Mer information finns här.

Lediga platser till Villa Akleja och Folksamhuset

Resan till Nationalmuseum den 14 mars blev snabbt fulltecknad, men det finns fortfarande platser kvar till Stockholmsresorna till Folksamhuset och Almgrens Sidenväveri den 4 april och till Villa Akleja och Marabouparken konsthall den 11 maj. Villa Akleja och Folksamhuset är resmål som inte är möjliga att besöka på egen hand.

Mer information om resorna finns i vårprogrammet.

Utställning med VKF:s hedersmedlem Örjan Thorsén på Västerås Konsthall

Den 2 februari var det vernissage för VKF:s hedersmedlem och tidigare ordförande Örjan Thorséns utställning ”Jag vill måla naturen. Jasså behöver den målas?” på Västerås Konsthall. VKF:s inköpsgrupp var på plats och köpte två verk till 2019 års medlemslotteri, oljepastellerna ”Källa röd” och ”Min längtans Kanada”. Utställningen pågår till och med den 17 februari.