VKF-trivia #7

Den 27 september 1929 rapporterade Västmanlands Folkblad att VKF hade fått avslag på sin ansökan till regeringen om att erhålla 250 000 kr av lotterimedel för att uppföra en konsthall i Västerås. Stadsfullmäktige hade tidigare beslutat att staden gratis skulle upplåta en tomt i kvarteret Malin (hörnet av Stora gatan och Floragatan) till konsthallen och lämna ett årligt bidrag om 2 500 kr för konsthallens underhåll under fem år om VKF skulle erhålla lotterimedel. Karlstad, Jönköping och Östersund hade tidigare fått anslag av lotterimedel till konsthallar och förhoppningen var att VKF:s ansökan endast var lagd åt sidan till förmån mer behjärtansvärda anslag och istället skulle bifallas senare under året.

Information angående det inställda besöket i Domkyrkan den 19 mars

Besöket i Domkyrkan den 19 mars blev inställt med kort varsel men det kommer att äga rum vid ett senare tillfälle. De som då vill deltaga kan låta det inbetalade beloppet stå kvar och är då anmälda till den visningen.

Än så länge vet vi förstås inte när visningen kan äga rum. Om tiden då inte passar Dig så betalar vi naturligtvis tillbaka avgiften. Om Du redan nu vill få pengarna tillbaka ber vi Dig att kontakta vår kassör Sven Ingevall med mejl till sven.vasteras@gmail.com eller per telefon 076 – 76 76 222.

Information angående den inställda resan till Waldemarsudde och Nationalmuseum den 14 mars

Resan till Waldemarsudde blev inställd med en dags varsel. Vi strävar i stället efter att genomföra resan vid ett senare tillfälle. Dessbättre pågår nämligen Lena Cronqvist-utställningen ända till den 27 september. De som vill deltaga i denna resa under hösten kan låta det inbetalade beloppet stå kvar och är då anmälda till höstresan.

Än så länge vet vi förstås inte vare sig om eller när resan kan äga rum. Om vi blir tvungna att ställa in även då eller om tiden då inte passar Dig så betalar vi naturligtvis tillbaka avgiften.

Men Du kanske redan nu vill få avgiften återbetald? Meddela då ditt bankkontonummer till vår kassör Sven Ingevall med mejl till sven.vasteras@gmail.com eller per telefon 076 – 76 76 222. (Vi kan inte betala tillbaka med Swish.)

Flera av dem som avbeställde marsresan har redan meddelat sitt bankkontonummer. Om ni vill kvarstå till den eventuella höstresan så ber vi er att meddela detta till Sven. I annat fall kommer vi att betala tillbaka deltagaravgiften med avdrag av 150 kr för avbeställningen.