Fotografisk kväll den 23 september kl. 18.00

Onsdagen den 23 september arrangerar Västerås konstmuseum ett samtal på temat ”Foto i förändring” med Lotta Antonsson, Annika von Hausswolff och Niclas Östlind. Deltagande kräver en föranmälan per e-post senast den 21 september till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se med angivande av aktivitetsnamn, datum, anmälarens namn och antal deltagare. Mer information finns i höstprogrammet och här.

Konstdygnet ”Värld i Träda” den 1-2 oktober

Årets Konstdygn och äger rum i Nyköping den 1-2 oktober och kommer att vara digitalt. Genom föreläsningar, performance, samtal och workshops kommer det att göras en ansats att reflektera kring de månader som i år förändrade världen. Utgångspunkten för Konstdygnet är en utställning med konstnären Åsa Elzén på Sörmlands museum ”Träda – Fogelstadgruppen och jord”. Mer information om anmälan och programmet finns här.

Konstfredag! om den fotobaserade konsten under 1990-talet den 18 september kl. 13.00

Fredagen den 18 september är det äntligen dags för höstens första Konstfredag! på Västerås konstmuseum. Anna Tellgren, fil. dr. och intendent för fotografi vid Moderna museet, föreläser med utgångspunkt i Lotta Antonssons utställning om det omvälvande 1990-talet då unga kvinnliga konstnärer utmanade gränsen för vad fotografi kan vara och vem som får stå bakom kameran. Deltagande kräver en föranmälan per e-post senast den 16 september till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se med angivande av aktivitetsnamn, datum, anmälarens namn och antal deltagare. Mer information finns i höstprogrammet och här.

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.

Performativ stadsvandring i Västerås med Lisa Torell den 8 oktober kl. 17.00

Torsdagen den 8 oktober kl. 17.00 genomförs en performativ stadsvandring i Västerås med konstnären Lisa Torell. Verket ”Human Population (Västerås 2020)” av Lisa Torell är en performativ stadsvandring och föreläsning som handlar om tillgänglighetens historia i offentliga stadsmiljöer. Under en timme undersöker Lisa Torell och publiken genom en stadspromenad vårt gemensamma gaturum. Vilka har tillträde och vilka utesluts? Hur har det senaste årets utveckling påverkat hur vi rör oss i staden?

Lisa Torell, född 1972, är intresserad av offentliga rum, språk och estetik och de komplexa samspelen mellan politik och verklighet, mänskliga rättigheter och rätten att vara. Hon arbetar ofta platsspecifikt i nära dialog med utvalda platser och situationer.

Deltagande i stadsvandringen är begränsat till 15 deltagare och kräver därför föranmälan per e-post omgående till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se med angivande av aktivitetsnamn, datum, anmälarens namn och antal deltagare. Eftersom verket kommer att videodokumenteras är det viktigt att även ange i anmälan om du vill delta utan att synas på film. Samlingsplatsen meddelas per e-post efter anmälan.

Mer information finns här och här.

Vernissage för Lotta Antonssons utställning med invigningssamtal den 5 september kl. 14.00

Lördagen den 5 september öppnar en utställning med fotografen Lotta Antonsson på Västerås konstmuseum. Kl. 14.00 hålls ett invigningssamtal mellan Lotta Antonsson och fotohistorikern Iréne Berggren i Hörsalen. För att kunna delta i invigningssamtalet krävs en föranmälan per e-post senast den 2 september till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se med angivande av aktivitetsnamn, datum, anmälarens namn och antal deltagare.

Mer information om utställningen respektive invigningssamtalet finns här och här.