Om Västerås Konstförening

Västerås Konstförening vill stimulera konstintresset och konstlivet i Västerås och dess närområde. Genom ett brett utbud med föredrag, debattkvällar, konstnärsträffar, ateljébesök, kurser och inte minst partners i trevligt umgänge. VKF gör en insats för att dra publik till Västerås konstmuseums utställningar och till gallerier och andra utställningar i närområdet. Vi vill skapa kontaktytor mellan konstnärerna och konstpubliken men också i den offentliga debatten värna om kulturlivet i Västerås och Västmanland. Till vårt årliga medlemslotteri köper vi in verk på gallerier och utställare från hela Sverige men naturligt nog med dominans av verk av konstnärer från Västmanland och Mellansverige.

Kontakta oss

Enklast är att kontakta någon i styrelsen eller att skicka epost till vasteraskonstforening@hotmail.com. Lämna gärna kommentarer om de program vi haft och tips om framtida programpunkter

Eftersom vi inte ställer ut konst i egen regi lönar det sig inte för konstnärer att skicka oss erbjudanden om utställningar.

Adress: Västerås Konstförening, 721 87 Västerås

Besöksadress: Karlsgatan 2 – KRLSG 2

Telefon: Konstmuseets besöksservice KRLSG 2: 021 – 39 32 22

VKF tackar bidragsgivaren Västerås stad.