Film med Bella Rune och Jonas Nobel där de visar ”Varje mirakel kräver ett offer – arbete utfört i Västerås”

Utställningen ”Varje mirakel kräver ett offer – arbete utfört i Västerås” med verk av Bella Rune och Jonas Nobel visas på Västerås konstmuseum till och med den 16 augusti och nu finns det en film där de visar och berättar om utställningen. Filmen kan ses här och här.

Mer information om utställningen finns här.

Bella Rune är även aktuell i Västerås med det virtuella verket ”Bella Runes Portal” och här finns en film där hon berättar mer om verket.

VKF-trivia #15

Den 28 september 1933 rapporterade Dagens Nyheter att VKF förberedde en utställning av äldre konst som skulle omfatta de 22 porträtt som något år dessförinnan hade hittats på en läroverksvind i Västerås och aldrig tidigare visats offentligt. Porträtten hade konserverats av konservatorn Alfred Nilsson i Stockholm och ansågs utgöra ett förnämligt tillskott till läroverkets porträttsamling. Utställningen skulle även innefatta domkapitlets porträttsamling bestående av ett tjugotal biskopsporträtt från 1600-talet och en serie oljemålningar som inte hade ställts ut sedan 1806.

VKF-trivia #14

Den 21 april 1929 rapporterade Aftonbladet om den kommande ”Västerås-utställningen”  den 15 juni 1929 – 31 juli 1929. Utställningen var uppdelad i fyra huvudavdelningar – hantverk, industri, slöjd och konst – och skulle äga rum vid Västmanlands regemente på Viksäng med angränsande parker och övningsfält. Västerås konstförening skulle anordna konstutställningen vilken innefattade verk från 1800-talet av västmanländska konstnärer och konstnärer som haft sin verksamhet i Västmanland. Detta skulle bli den hittills största utställningen med västmanländska konstnärer med ett fyrtiotal medverkande konstnärer och ungefär 800 anmälda verk inom måleri, skulptur och grafik.