VKF-trivia #6

Den 17 april 1930 rapporterade VLT att VKF:s samlingar om 277 nummer blivit husvilla. Anledningen till detta var att de lokaler som föreningen disponerat sedan november 1922 i Aseas kontorsbyggnad behövde användas av Asea som kontorslokaler. Samlingarna var därför nedpackade och VKF hade inte någon ny lokal.

Lediga platser kvar till VKF:s konstresa till Waldemarsudde och Nationalmuseum den 14 mars! – INSTÄLLD

Det finns fortfarande lediga platser kvar till konstresan lördagen den 14 mars till Waldemarsudde, där vi ser utställningarna ”Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion” och ”Lena Cronqvist”, och till Nationalmuseum där vi ser utställningen ”Inspiration – Iconic Works”.

I veckan berättade Nationalmuseum om det sensationella förvärvet av Artemisia Gentileschis verk ”Den heliga Katarina av Alexandria”. Verket ska vara utställt i salen med 1600-talskonst och även detta verk kan alltså ses vid besöket på Nationalmuseum.

Mer information om resan finns i vårprogrammet.

Anmälan sker direkt till de ansvariga för resan, Anna Lena Allgårdh 070-9701744 och Elleé Thunfeldt 070-9731556.

VKF-trivia #5

Den 23 december 1927 rapporterade Västmanlands Folkblad att VKF hade gått in med en begäran till stadsfullmäktige om att staden skulle upplåta en tomt gratis för ett planerat konstmuseum som skulle uppföras för en kostnad om 230 000 kr (medel som nog skulle kunna erhållas utifrån genom anslag av lotterimedel). Vidare ansåg VKF att staden skulle bidra med 2 500 kr per år för att täcka museets driftskostnader.

Konstfredag! om Bruno Liljefors den 21 februari kl. 13.00

Fredagen den 21 februari är det dags för årets första Konstfredag! på Västerås konstmuseum. Mikael Ahlund, docent i konstvetenskap och museichef vid Gustavianum i Uppsala, föreläser om naturskildraren Bruno Liljefors som är aktuell i Konstmuseets utställning ”Föreställningar om naturen”. Mer information finns i vårprogrammet.

Västerås Konstförening samarbetar med Sensus.