Personuppgifter

Har Du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det är viktigt att Du som medlem i Västerås Konstförening känner Dig trygg med hur vi hanterar Dina personuppgifter. Därför vill vi berätta hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de data som vi sparar hos oss.

GDPR kräver att Du aktivt godkänner att vi använder Dina personuppgifter såsom vi beskriver här.

Så här hanterar VKF personuppgifter

Information om dataskyddsreformen i GDPR

Begäran om registerutdrag

Du kan lämna Ditt godkännande här.